Přihlášení | Registrace

Dětský Taneční Klub 4.S.E.

Školní rok 2023/2024

V novém školním roce 2023/2024 začínáme s tréninky v pondělí 18. 9. 2023.

Pro nejmenší nováčky otevíráme skupinu SWEETIES.

Skupina je určena pro děti  narozené 2020 - 2019 (2018) = 3-4 (5) let. Tréninky budou probíhat vždy v pondělí v čase.15:00-15:35. 


Do konce měsíce září je nutné pro stávající členy vyplnit novou elektronickou přihlášku na nový školní rok.

Tréninky jednotlivých kategorií se konají pravidelně každý týden, kromě školních prázdnin a svátků (viz níže). 

Skupina Délka tréninku Věk Pondělí Čtvrtek
SWEETIES  35 min 3-5 let (2018-2020) 15:00-15:35  
BABIES 50 min 4 – 7 let (2016-2019) x 15:20 -16:10
ANGELS 50 min

8 – 10 let

(2013-2015)

15:45 – 16:35 16:15 – 17:05
KIDS 50 min

9 – 14 let

(2009-2013)

16:40 – 17:35 17:10 – 18:00
TEENS 55 min

13 – 18 let

(2010-2005)

17:40 – 18:35 18:05 – 19:00

Členské příspěvky se platí vždy na celé pololetí, pro školní rok 2022/2023 připadají termíny následovně:

1. Pololetí 2023/2024 – 18. 9. 2023 – 2. 2. 2024 / Příspěvek je nutné uhradit do 29. 9. 2023.

2. Pololetí 2023/2024 – 5. 2. – 14. 6. 2024 / Příspěvek je nutné uhradit do 2. 2. 2024.

Výše členských příspěvků:

Skupina Výše příspěvku
SWEETIES  1 500 Kč
BABIES 2 100 Kč
ANGELS 3 500 Kč
KIDS 3 500 Kč
TEENS 3 600 Kč

V době státních svátků a prázdnin se tréninky nekonají.

Ve školním roce 2023/2024 připadají svátky a prázdniny na tyto termíny:

Den české státnosti ve čtvrtek 28. 9. 2023.

Podzimní prázdniny 26. - 27. října 2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Tréninky skončí v pondělí 19. 12. 2023 a začnou ve čtvrtek 5. ledna 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne proběhnou v termínu 12. – 18. 2. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března - pondělí 2. dubna 2024.

Na závěr každého pololetí organizuje klub pro rodiče a přátele vystoupení, kde děti ukážou, co se během pololetí na trénincích naučily.

Více informací obdrží rodiče v průběhu října/listopadu.

Kromě klubových vystoupení také vystupujeme na různých plesech a kulturních akcích, pokud máte o naše vystoupení zájem, stačí nás kontaktovat.

Skupiny ANGELS, KIDS a TEENS během školního roku absolvují minimálně 2 taneční soutěže.

Kontakt

TANEČNÍ STUDIO ESSI
Kollárova 19 (areál Jitřenka - 1.np)
Jihlava - Bedřichov 586 01
604 999 979
pohankova.ester@gmail.com
terka.machacek@gmail.com